همایش منطقه ای حسابداری و مدیریت مالی – آذرماه 92


فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
با رای شما و همت و تلاش ما همراه با نگرش به تحولات نوین در تمام عرصه های علوم و فنون جهانی و بین الملل، انشاالله شاهد ارتقای شان و منزلت و سربلندی کانون کارشناسان باشیم.
مهندس حسن صلواتی، عضو شورای عالی کارشناسان دکتر سلطانی، عضو هیئت علمی دانشگاه مهندس اطرج، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات