تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی

افزایش شکاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت‎ها موجب انجام تحقیقات متعددی در زمینه شناسایی عوامل حذف شده از صورت‎های مالی شرکت‎ها شده است.از جمله عواملی که بر ارزش شرکت‎ها اثر می‎گذارد ولی در صورت‎های مالی ارائه نمی‎شود، ارزش برند، ارزش سرمایه فکری و.. است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‎ها می‎پردازد. برای بررسی سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری که توسط پالیک در سال ۲۰۰۰ پیشنهاد شد، استفاده شده است . ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری کارایی سه نوع از داده‌ها را اندازه‎گیری می‎کند: سرمایه بکار گرفته شده (مالی و فیزیکی)، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری این مطالعه بصورت تحلیلی اثرات جداگانه از کارایی سرمایه شامل کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه بکار گرفته شده (فیزیکی )بر ارزش بازار و عملکرد مالی را برای ۹۰ شرکت طی سال‎های ۱۳۸۹-۱۳۸۵ به روش رگرسیون مورد آزمون قرار می‎دهد. نتایج تحقیق نشان می‎دهد رابطه بین ضریب کارایی سرمایه فکری و ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) معنادار نیست این یافته‌ تحقیق وجود شکاف فزاینده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت‎ها را تأیید می‌کند. و همچنین نتایج حاصل از آزمون‎های به‎دست آمده بیانگر این است که ضریب کارایی سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی( نرخ بازده دارایی‎ها) شرکت دارد.

دریافت (۲- poorzamani.pdf: 166.8 kB)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>